foundation


The objectives of the foundation:

“The protection of the work of Aldo and Hannie van Eyck,
including their archive; the promoting of knowledge about,
the appreciation of and overseeing the conservation of their
work and buildings by publicising and drawing attention to
the heritage and philosophy of their architecture, designs,
writings and ideas.”

“Het beschermen en in stand houden van het werk van Aldo
en Hannie van Eyck, inclusief het archief, het bevorderen van
kennis van en waardering voor en het toezien op het behoud
van dit werk ook voor de toekomstige generaties door middel
van het in kaart brengen en aandacht geven aan de erfenis
en het gedachtegoed van hun architectuur, ontwerpen en
ideeën.”

Foundation name: Aldo+Hannie van Eyck Foundation
The Foundation is registered at the Kamer van Koophandel